اخبار که چون شب بو به وقت صبح من بسیار دلتنگم

© تمامی حقوق سایت برای متن آهنگ | متن موزیک محفوظ است