اخبار که حتی یه لحظم هیچ کسی رو جز تو نمیخوام

© تمامی حقوق سایت برای متن آهنگ | متن موزیک محفوظ است