اخبار واسه جمع کردنش دیره دلی که بشکنه هیچ وقت دیگه آروم نمیگیره

© تمامی حقوق سایت برای متن آهنگ | متن موزیک محفوظ است