اخبار نه حریفی تابا غم دل گویم نه امیدی در خاطر که تورا جویم

© تمامی حقوق سایت برای متن آهنگ | متن موزیک محفوظ است