اخبار نمیذارم هیچکی بیاد نمیذارم هیچکی تورو بخواد بگیره از دل عاشق من

© تمامی حقوق سایت برای متن آهنگ | متن موزیک محفوظ است