اخبار نزدیک تو میشم ولی دوری انگار که بین ما یه دیواره

© تمامی حقوق سایت برای متن آهنگ | متن موزیک محفوظ است