اخبار من میمیرم وقتی چشمات به مشک خالی خیره میشه

© تمامی حقوق سایت برای متن آهنگ | متن موزیک محفوظ است