اخبار مرا چون آیینه هر کس به کیش خویش پندارد

© تمامی حقوق سایت برای متن آهنگ | متن موزیک محفوظ است