اخبار مثه آبی که میریزه واسه جمع کردنش دیره دلی که بشکنه هیچ وقت

© تمامی حقوق سایت برای متن آهنگ | متن موزیک محفوظ است