اخبار دمم گرم که باتو میشه سرم گرم هرچی زدن نیش دشمنا

© تمامی حقوق سایت برای متن آهنگ | متن موزیک محفوظ است