اخبار دست من نیست که هر روز عاشق تر میشم چشامو باز میکنمو هستی پیشم

© تمامی حقوق سایت برای متن آهنگ | متن موزیک محفوظ است