اخبار خمش کن کز ملامت او بدان ماند که میگوید

© تمامی حقوق سایت برای متن آهنگ | متن موزیک محفوظ است