اخبار تو دیگه فکر من نیستی ولی غرقی توو فکر اون

© تمامی حقوق سایت برای متن آهنگ | متن موزیک محفوظ است