اخبار تو خیابون زیر نور چراغا ساعت از نصف شبم گذشته بود

© تمامی حقوق سایت برای متن آهنگ | متن موزیک محفوظ است