اخبار تا خونه از عطر تو خالی شد از سایه های بی تو ترسیدم

© تمامی حقوق سایت برای متن آهنگ | متن موزیک محفوظ است