اخبار به هرکی دست میدادی رفیق اجتماعی بود

© تمامی حقوق سایت برای متن آهنگ | متن موزیک محفوظ است